ROZSTRZYGNIĘTE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/4EDU/2021 na wybór Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenia poczęstunku dla uczestników kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom”.

 

Więcej informacji w załączniku „Zapytanie ofertowe Catering”.

 

Prosimy zapoznać się z załącznikami. Zapraszamy do składania ofert.

Baza Konkurencyjności: Ogłoszenie nr 2021-17266-74502

 

ROZSTRZYGNIĘTE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/4EDU/2021 na wybór Wykonawcy świadczącego usługę 

wypożyczenia maszyn i innego sprzętu do kursu „Podstawy kroju i szycia”

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa wypożyczenia maszyn i innego sprzętu do kursu „Podstawy kroju i szycia” w ramach projektu pt. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom”.

 

Więcej informacji w załączniku „Zapytanie ofertowe Wypożyczenie maszyn krawieckich”.

 

Prosimy zapoznać się z załącznikami. Zapraszamy do składania ofert.

Baza Konkurencyjności: Ogłoszenie nr 2021-17266-73758

ROZSTRZYGNIĘTE

ROZEZNANIE RYNKU NR 7RR/4EDU/2021 dotyczące wyboru wykładowcy/trenera kursu „Podstawy kroju i szycia”

Przedmiotem niniejszego postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku jest usługa prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych kursu „Podstawy kroju i szycia” organizowanego w ramach projektu.

Więcej informacji w załączniku „Rozeznanie rynku 7RR (Wykładowca kurs Podstawy kroju i szycia)”.

Prosimy zapoznać się z załącznikami. Zapraszamy do składania ofert.

ROZSTRZYGNIĘTE

ROZEZNANIE RYNKU NR 6RR/4EDU/2021 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę sprzedaży
materiałów na zajęcia praktyczne kursu „Podstawy kroju i szycia”

 

Przedmiotem niniejszego postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku jest usługa sprzedaży materiałów na zajęcia praktyczne kursu „Podstawy kroju i szycia” organizowanego w ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom”.

 

Więcej informacji w załączniku „Rozeznanie rynku 6RR (Materiały na kurs kroju i szycia)”.

 

Prosimy zapoznać się z załącznikami. Zapraszamy do składania ofert.

ROZSTRZYGNIĘTE

ROZEZNANIE RYNKU NR 5RR/4EDU/2021 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia kursu Spawanie metodą TIG i MIG

 

Przedmiotem niniejszego postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku jest usługa przeprowadzenia kursu Spawanie metodą TIG i MIG dla uczestników projektu „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom”.

 

Więcej informacji w załączniku „Rozeznanie rynku 5RR (Spawanie metodą TIG i MIG)”.

 

Prosimy zapoznać się z załącznikami. Zapraszamy do składania ofert.

ROZSTRZYGNIĘTE

ROZEZNANIE RYNKU NR RR/4EDU/2021 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę wypożyczenia maszyn i innego sprzętu do kursu „Podstawy kroju i szycia”

 

Przedmiotem niniejszego postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku jest usługa wypożyczenia maszyn i innego sprzętu do kursu „Podstawy kroju i szycia” w ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom”.

 

Więcej informacji w załączniku „Rozeznanie rynku RR (Wypożyczenie maszyn)”.

 

Prosimy zapoznać się z załącznikami. Zapraszamy do składania ofert.

ROZSTRZYGNIĘTE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/4EDU/2021 na wybór trenera umiejętności miękkich

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów umiejętności miękkich (z zakresu np.: autoprezentacji, radzenia sobie z stresem) dla uczestników projektu pt. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom”.

 

Więcej informacji w załączniku „Zapytanie ofertowe Warsztaty umiejętności miękkich”.

 

Prosimy zapoznać się z załącznikami. Zapraszamy do składania ofert.

 

Baza Konkurencyjności: Ogłoszenie nr 2021-17266-40168

ROZSTRZYGNIĘTE

ROZEZNANIE RYNKU NR 4RR/4EDU/2021 dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe

Przedmiotem niniejszego postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku jest usługa przygotowania i dostarczenia poczęstunku dla uczestników kursów zawodowych realizowanych w ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom”.

Więcej informacji w załączniku „Rozeznanie rynku 4RR (catering)”.

Prosimy zapoznać się z załącznikami. Zapraszamy do składania ofert.

ROZSTRZYGNIĘTE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/4EDU/2021 na wybór psychologa

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji psychologicznych służących poprawie funkcjonowania uczestników projektu pt. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom”, przezwyciężania ich trudności i barier w kontekście zmian osobistych, zawodowych oraz rozwojowych.

 

Więcej informacji w załączniku „Zapytanie ofertowe Psycholog”.

 

Prosimy zapoznać się z załącznikami. Zapraszamy do składania ofert.

 

Baza Konkurencyjności: Ogłoszenie nr 2021-17266-34886

ROZSTRZYGNIĘTE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4EDU/2021 na wybór doradcy zawodowego

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie przez doradcę zawodowego spotkań z uczestnikami projektu pt. „Program Aktywności Lokalnej w Gminie Bytom”. Celem spotkań z doradcą zawodowym jest diagnoza potrzeb uczestników projektu i sformułowanie dla każdego z nich Indywidualnego Planu Działania (IPD).

 

Więcej informacji w załączniku „Zapytanie ofertowe Doradca zawodowy”.

 

Prosimy zapoznać się z załącznikami. Zapraszamy do składania ofert.

 

Baza Konkurencyjności: Ogłoszenie nr 2021-17266-34351