DOŁĄCZ DO PROJEKTU

 

I podnieś swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w jednym z naszych kursów zawodowych zakończonych egzaminem prowadzonym przez uprawnione instytucje

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, poprzez pokazanie oraz nauczenie młodych ludzi funkcjonowania w mieście, konstruktywnego pełnienia ról społecznych, motywację do rozwoju i pozytywnego budowania relacji społecznych.

Termin oraz miejsce realizacji

Projekt będzie realizowany w okresie 02.11.2020 – 30.12.2022 w Bytomiu i obejmie cały obszar miasta.

Informacje ogólne

Kluczowym zadaniem jest aktywna integracja uczestników/-czek przy wsparciu animatorów lokalnych, trenerów sportowych – można doskonalić umiejętności w pięciu dyscyplinach sportowych, jest to m.in.: koszykówka, tenis ziemny, piłka nożna,…… W tych obszarach mogą brać udział młodzi mieszkańcy Bytomia. Obszary adresowane są do dzieci i młodzieży,

Projekt skierowany jest również do osób dorosłych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i nie posiadają odpowiednich kwalifikacji zawodowych, aby uzyskać zatrudnienie.

Projekt oferuje kursy zawodowe – bardzo różne kursy – w zależności od potrzeb Beneficjentów (np. kursy spawalnicze, krawieckie, monter wykańczania wnętrz i wiele innych).

Udział w kursie jest bezpłatny, dodatkowo uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe, (wysokość stypendium wynosi od 800 do 1.440,- złotych w zależności od liczby godzin kursu).

Dodatkowo – jeżeli uczestnik (zwłaszcza kobiety) nie ma możliwości opieki nad małoletnimi dziećmi, czy też starszymi członkami rodziny podczas trwania kursu – projekt przewiduje zapłatę dla opiekunów  na czas trwania kursu.

Szczegółowe kryteria rekrutacyjne w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej (wystarczy spełniać przynajmniej jeden z poniższych punktów)

 • 1. Pozostają bez zatrudnienia od ponad 24 miesięcy.
 • 2. Chcące podnieść status i kwalifikacje zawodowe wraz z doświadczeniem zawodowym i tym samym zwiększenie możliwości zatrudnienia
 • 3. Posiadają orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • 4. Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną.

W przypadku zbyt dużej liczby chętnych zostanie utworzona lista rezerwowa, na której będą się znajdowali zarówno mężczyźni jak i kobiety.

Harmonogram kursów dla dorosłych

Lp. Nazwa kursu Godz. Teoria Godz. Praktyka Godz. razem
1. Krawiecki – kroju i szycia 20 80 100
2. Ogrodnik terenów zielonych – projektowanie i wykonanie ogrodów zielonych 20 80 100
3. Spawacz – spawanie TIG 30 90 120
4. Technolog robót wykończeniowych– nowoczesne technologie wykończeniowe 25 95 120
5. Monter instalacji sanitarnych i c.o – z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 20 80 100
6. Monter stolarki budowlanej – montaż okien, drzwi i bram garażowych 20 80 100
7. Stolarz-z elementami meblowymi i renowacji 20 80 100
8. Zbrojarz-betoniarz – podstawy zbrojenia konstrukcji żelbetowych 20 70 90
9. Dekarz  – z montażem paneli solarnych 20 70 90

pedestrians-1209316_1920

 

Projekt jest realizowany przez 4EDU Sp. z o.o. (lider projektu) oraz Bytom – Miasto Na Prawach Powiatu i Fundację Pomocy Dzieciom „Ulica”

w okresie 02.11.2020 – 30.12.2022

 

Dorośli

będą mogli skorzystać m.in z następujących kursów:

 1. Krawiecki – kroju i szycia
 2. Ogrodnik terenów zielonych – projektowanie i wykonanie ogrodów zielonych
 3. Spawacz – spawanie Tig i Mag
 4. Technolog robót wykończeniowych– nowoczesne technologie wykończeniowe
 5. Monter instalacji wod-kan – z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
 6. Monter stolarki budowlanej – montaż okien, drzwi i bram garażowych
 7. Stolarz-z elementami meblowymi i renowacji
 8. Zbrojarz-betoniarz – podstawy zbrojenia konstrukcji żelbetowych
 9. Dekarz
 10. Monter Instalacji PV – (fotowoltaika)
 11.  Inne – dostosowane do potrzeb rynku

W ramach zadania przewidziano również wsparcie w postaci treningu umiejętności miękkich, wsparcia psychologicznego doradcy zawodowego.

Dzieci i młodzież

WARSZTATY ROZWOJU PASJI, TALENTÓW I UMIEJĘTNOŚĆ SPOŁECZNYCH – BYTOM AMBASADĄ NIEMOŻLIWEGO

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu  stworzyliśmy w Bytomiu miejsce – Ambasadę nieMożliwego, w której dzieci i młodzież (szczególnie znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej) otrzymują:

Możliwość bezpłatnego udziału w:

 • warsztatach letnich i zimowych (EDYCJA 28.06-09.07.2021 PN-PT 9:00-14:00),
 • animacji w środowisku lokalnym, czyli warsztatach tematycznych z wybranej dziedziny np. warsztaty taneczne, wokalne,  aktorskie, fotograficzne, plastyczne, muzyczne, filmowe, szycia i projektowania ubrań, dziennikarskie i inne.
  (EDYCJA 12-24.07.2021 PN -PT 9.00-14:00, EDYCJA  04.09-13.11.2021 (soboty 9.00:14:00)
 • zajęciach kreatywnych prowadzonych w Bytomskiej Ambasadzie nieMożliwego, w której uczestnicy przez cały czas trwania projektu tworzą projekty artystyczne i streetworkingowe dla lokalnej społeczności,

Możliwość rozwoju pasji,

Szansę na odkrycie swojego potencjału i talentów,

Możliwość rozwoju umiejętności osobistych i społecznych,

Szansę na znalezienie nowych znajomych i przyjaciół,

Wsparcie w kryzysach życiowych i rozwojowych,

Możliwość walki o swoje marzenia i najśmielsze cele.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Fundacji ULICA

DOKUMENTY DO POBRANIA